< Gehandicapten Chapter Projecten

Internetgemeenschap voor Gehandicapten en Mensen met Speciale Noden Chapter

Gehandicapten Chapter Projecten

Ga direct naar de inhoud.

Dit chapter heeft vele dingen te verwezenlijken waarvan enkele zelfs heel vlug. Hieronder vindt U een lijst met voorgestelde projecten. Andere projecten kunnen en zullen worden voorgesteld door de leden. Enkele van de voorgestelde projecten moeten gerealiseerd worden, zodat ons chapter kan blijven werken binnen de Internet Society. Contacteer de projectleider als U vragen heeft of wilt deelnemen aan een project.

Wilt U een project starten, stuur dan uw voorstel naar Michael Burks: mburks952@att.net of naar Cynthia Waddell: cynthia.waddell@icdri.org zodat uw voorstel kan worden besproken.

Indien een project waarin U ge´nteresseerd bent geen projectleider heeft, en U wilt graag het project leiden, neem dan contact op met Michael Burks: mburks952@att.net of met Cynthia Waddell: cynthia.waddell@icdri.org zodat we dit kunnen bespreken.

Projecten

Projectnaam: Vergaderingen

Projectbeschrijving: Een praktische manier vinden om vergaderingen te houden. Dit chapter is niet geografisch gebaseerd en we hebben een methode nodig om onze vergaderingen te houden die voor allen toegankelijk kunnen zijn.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Verkiezingen van Bestuursleden

Projectbeschrijving: De huidige bestuursleden dienen enkel totdat er nieuwe kunnen verkozen worden. Een procedure en tijdskader voor de verkiezing van de bestuursleden moet ontwikkeld worden binnen het kader van de statuten.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Website Management

Projectbeschrijving: Website-ontwikkeling en -beheer. Mensen zijn nodig voor het ontwikkelen, onderhouden en beheer van de website van het chapter. Dit houdt onderandere in het vertalen van de pagina's in welke taal dan ook ten gunste van de leden. Michael Burks is de interim webmaster Hij kan bereikt worden op mburks952@att.net . Een plan voor het bouwen en onderhouden van de website is nodig. Wij gebruiken Macromedia producten De website moet toegankelijk zijn.

Projectleider: Micheal Burks - mburks952@att.net

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Nieuwsbrief

Projectbeschrijving :De ontwikkeling en onderhouden van een nieuwsbrief die de noden en zaken behandelt van de leden.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: ISOC-verkiezingen

Projectbeschrijving: Het chapter mag stemmen in de volgende verkiezingen voor de Raad van Beheer. Daarom hebben we een procedure nodig die op een veilige en vertrouwelijke manier de stemmen kan verzamelen.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Inzameling fondsen

Projectbeschrijving: Indien het chapter besluit om geld in te zamelen voor projecten, dan is er nood aan een methode voor geldinzameling en het bewaren ervan op een veilige en toegankelijke plaats.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Bronnenverzameling

Projectbeschrijving: Indien het chapter wenst om bronnen te verzamelen en te tonen die nuttig kunnen zijn voor de leden, dan moet er een methode worden ontwikkeld voor het inzamelen en tonen van die bronnen.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Gehandicapten Definities

Projectbeschrijving: Wegens het internationaal karakter van ons chapter is de beste manier om de handicap te begrijpen is deze ook duidelijk te benoemen. Sommige zullen op ons allemaal toepasbaar zijn, andere zullen dan weer te vinden zijn in bepaalde gebieden, culturen of gemeenschappen. Maar we moeten ze kunnen benoemen zo dat we ze kunnen begrijpen en helpen. We moeten nog veel leren en het is een boeiende en productieve reis. Neem aub contact op met Norm Coombs at: nrcgsh@rit.edu als je hem wilt helpen in deze materie.

Projectleider: Norm Coombs - nrcgsh@rit.edu

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Online Presentaties

Projectbeschrijving: Leden kunnen presentaties hebben gemaakt die ze graag op de website willen zien. Hulp is nodig om deze presentaties beschikbaar te maken voor een zo ruim mogelijk publiek.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers

Projectnaam: Sponsoring

Projectbeschrijving: Het chapter is heel gelukkig met de sponsoring door verschillende organisaties. Privépersonen hebben ons ook gecontacteerd en willen ons sponsoren. Er moet een manier worden ontwikkeld om dit efficiënt te benaderen.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Statuten

Projectbeschrijving: De statuten zoals ze nu geschreven zijn moeten aangepast worden aan ons chapter en onze werkwijze. We hebben zo'n project nodig dat deze wijzigen kan aanbrengen en kan laten goedkeuren door het ISOC.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Organisatie Chapter

Projectbeschrijving: Het chapter heeft een organisatorische structuur nodig die het bijstaat om de gestelde doelen te bereiken. Een project is nodig dat het chapter bijstaat zodat het zelforganiserend is en dat het helpt om het werk te volbrengen.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Privacybeleid

Projectbeschrijving: Het chapter heeft een privacybeleid nodig dat het privéleven van de leden beschermt.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers

Projectnaam: Financiële Procedures

Projectbeschrijving: Het is belangrijk dat er procedures zijn die de financiën behandelen.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Non Profit Status

Projectbeschrijving: Indien het chapter wenst de non profit status te behalen, dan moet een project worden opgestart dat deze complexe materie behandelt.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers:

Projectnaam: Ledencommunicatie

Projectbeschrijving: Het chapter moet beslissen welke vormen van communicatie het best kunnen gebruikt worden voor de verschillende functies zoals vergaderingen, nieuwsbrieven, discussies, enz.

Projectleider: geen

Projectdeelnemers: